Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψηφιακή Σχεδίαση Ι

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ305

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,2

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1592

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων, υλοποίηση με ψηφιακές πύλες, αθροιστές, πολυπλέκτες, αποπλέκτες, συγκριτές, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, μνήμη ROM, flip-flops, τεχνικές σχεδίασης σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων, μετρητές, καταχωρητές, μονάδες μνήμης, αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων, σχεδίαση σε επίπεδο μεταφοράς καταχωρητή (Ορολογία, Αλγοριθμικές Μηχανές Καταστάσεων, Γλώσσες Περιγραφής Υλικού, Verilog).

Παρατηρήσεις: