Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ψηφιακή Σχεδίαση Ι

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ305

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,2

Εξάμηνο σπουδών: 3ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1592

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Ψηφιακά συστήματα, Επίπεδα τάσεων, Ψηφιακές πύλες, Δυαδική αριθμητική, Δυαδικοί κώδικες, Αλγεβρα Bοοle, Λογικές συναρτήσεις, Aπλοποίηση λογικών συναρτήσεων, Xάρτες Karnaugh (2-5 μεταβλητών). Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων. Υλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων με ψηφιακές πύλες, αθροιστές, πολυπλέκτες, αποπλέκτες, συγκριτές, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές.

Μνήμη ROM και συνδυαστικά κυκλώματα. Σχεδίαση μανδαλωτών και flip-flops.

Τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων. Μετρητές-καταχωρητές. Μονάδες μνήμης.

Παρατηρήσεις:

    No team found.