Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Α3

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Α - Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

 • Υπολογιστικά προβλήματα και τυπικές γλώσσες.
 • Μηχανές Turing.
 • Μέτρα πολυπλοκότητας: χρόνος εκτέλεσης και χώρος εργασίας.
 • Μη ντετερμινιστικές μηχανές Turing.
 • Κλάσεις πολυπλοκότητας.
 • Σχέσεις μεταξύ κλάσεων πολυπλοκότητας.
 • Θεωρήματα Ιεραρχίας. Θεώρημα Χάσματος.
 • Αναγωγή πολυωνυμικού χρόνου και πληρότητα.
 • Η κλάση NP.
 • Το Θεώρημα του Cook.
 • NP-πλήρη προβλήματα λογικής.
 • NP-πλήρη προβλήματα γραφημάτων
 • NP-πλήρη προβλήματα σε σύνολα.
 • NP-πλήρη προβλήματα σε αριθμούς και ψευδοπολυωνυμικοί αλγόριθμοι.
 • Η κλάση PSPACE.
 • PSPACE -πλήρη προβλήματα.
 • Το θεώρημα του Savitch.
 • Το θεώρημα των Immerman-Szelepscenyi.
 • Πιθανοτικές κλάσεις πολυπλοκότητας: RP, ZPP, PP, BPP.
 • Πολυωνυμική ιεραρχία.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: