Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνολογία Λογισμικού

Starts from:Κυ, 29 Ιανουαρίου, 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ803

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~zarras/se.htm

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει θέματα που αφορούν γενικά στην διεργασία ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και στις επιμέρους φάσεις που την αποτελούν: Διεργασίες ανάπτυξης λογισμικού, απαιτήσεις (συλλογή, ανάλυση, τεκμηρίωση, ποιότητα απαιτήσεων), σχεδίαση (αρχιτεκτονική και τεχνική σχεδίαση, τεκμηρίωση σχεδίου, ποιότητα σχεδίου, στυλ αρχιτεκτονικής), υλοποίηση, έλεγχος (έλεγχος μονάδων, ολοκλήρωσης, συστήματος), παράδοση (εκπαίδευση χρηστών και τεκμηρίωση συστήματος).

Παρατηρήσεις: