Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Υ1

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Υ - Συστήματα Υλικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1850

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή: Μέτρηση επίδοσης, μέτρα κατανάλωσης ενέργειας, μέτρα αξιοπιστίας, Μετροπρογράμματα, Προσομοιωτές Οργάνωση διοχετευμένου επεξεργαστή: Εξάρτήσεις εντολών, κίνδυνοι διοχέτευσης, προώθηση δεδομένων, αναμονή, καθυστερημένη διακλάδωση. Χρονοπρογραμματισμός. Παραλληλία επιπέδου εντολών: Δυναμικοί/στατικοί υπερβαθμωτοί επεξεργαστές, VLIW. Δυναμικός χρονοπρογραμματισμός. Εκτέλεση εκτός σειράς Εκτέλεση με εικασία. Τεχνικές πρόβλεψης διακλάδωσης. Υποσύστημα μνήμης: τεχνολογίες κατασκευής μνημών, οργάνωση και λειτουργία κρυφής μνήμης. Αξιολόγηση επίδοσης κρυφής μνήμης. Εικονική μνήμη, γρήγορη μετάφραση διευθύνσεων, κρυφές μνήμες με εικονικές ή φυσικές διευθύνσεις. Παράλληλα συστήματα: Πολυπύρηνα συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης, συνοχή και συνέπεια μνήμης.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Υ01 – Αρχιτεκτονική Υπολογιστών