Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συστήματα Υπολογιστικής Νέφους

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Το μάθημα καλύπτει θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων υπολογιστικής νέφους, όπως επικοινωνία, συγχρονισμό, χρονοδρομολόγηση, αξιοπιστία, αποθήκευση δεδομένων, ασφάλεια. •Η ύλη προσαρμόζεται κάθε χρόνο ανάλογα με το περιεχόμενο των πιο πρόσφατων δημοσιεύσεων της σχετικής βιβλιογραφίας σε ερευνητικά συνέδρια και περιοδικά.

Κωδικός Μαθήματος: Λ3

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~stergios/teaching/l3

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Υ06 – Λειτουργικά Συστήματα