Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συστήματα και λογισμικό υψηλών επιδόσεων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Λ8

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://www.cse.uoi.gr/~dimako/teaching/grad_spring23.html

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

 • Ιστορία και σημασία των υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων
 • Βασικές αρχές παραλληλισμού σε επίπεδο υλικού και λογισμικού και νόμοι επιδόσεων.
 • Οργάνωση κοινόχρηστης μνήμης και πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές.
 • Τα προβλήματα της συνοχής (coherency) κρυφής μνήμης και της συνέπειας (consistency) μνήμης.
 • Οργάνωση κατανεμημένης μνήμης και υπολογιστικά πλέγματα.
 • Δίκτυο διασύνδεσης, τοπολογίες, διαδρόμηση, μεταγωγή υψηλών επιδόσεων.
 • Κατανεμημένη κοινή μνήμη και ανομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης (NUMA).
 • Οργανώσεις SIMD και επιταχυντών GPUs.
 • Αρχές και γλώσσες παράλληλου προγραμματισμού.
 • Προγραμματισμός σε κοινό χώρο διευθύνσεων (νήματα, OpenMP).
 • Προγραμματισμός με μεταβίβαση μηνυμάτων (MPI).

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: