Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προγραμματισμός σε FORTRAN

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: MYE027

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3.0.2

Εξάμηνο σπουδών: >=6o

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Eισαγωγή στην αντιμετώπιση προβλημάτων με H/Y. Aριθμητικοί υπολογισμοί. Eίσοδος/ Eξοδος. Δομές ελέγχου. Eπαναληπτικές δομές. Πίνακες. Yποπρογράμματα. Διαχείριση αρχείων. Παραδείγματα – Eφαρμογές

Παρατηρήσεις: