Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταφραστές

Starts from:Κυ, 29 Ιανουαρίου, 2023

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ802

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=543

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στη σχεδίαση και κατασκευή μεταφραστών. Λεκτική Ανάλυση. Συντακτική ανάλυση, συντακτικά κατευθυνόμενη μετάφραση. Σημασιολογική ανάλυση. Πίνακες συμβόλων και διαχείριση μνήμης. Παραγωγή ενδιαμέσου κώδικα. Παραγωγή τελικού κώδικα. Βελτιστοποίηση κώδικα.

Παρατηρήσεις:

 • Μανής Γεώργιος

  • PhD, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1997
  • MSc in Advanced Methods in Computer Science - Distributed and Parallel Systems, Queen Mary and Westfield College (QMW), University of London, 1992-1993
  • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1992
  • Διδασκαλία (2022/23):
  • ΜΥΥ802 Μεταφραστές
  • Δ8 Ανάλυση και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων