Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταφραστές

Starts from:Πε, 18 Ιουλίου, 2024

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα,Greece

Map it
Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ802

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=543

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στη σχεδίαση και κατασκευή μεταφραστών: Γλώσσες, ανάπτυξη μεταγλωττιστών, εργαλεία ανάπτυξης, σύνθεση από τμήματα λογισμικού, ορολογία, απαιτήσεις, φάσεις μεταγλώττισης, οργάνωση μεταγλωττιστή

Λεκτική ανάλυση: αυτόματα, κανονικές εκφράσεις, εσωτερική λειτουργία λεκτικού αναλυτή, το εργαλείο flex

Συντακτική ανάλυση:  Λειτουργία συντακτικού αναλυτή, γραμματικές LL(1), συντακτικά κατευθυνόμενη μετάφραση, το εργαλείο Bison

Σημασιολογική ανάλυση:  Σημασιολογικός έλεγχος

Παραγωγή ενδιαμέσου κώδικα: ενδιάμεση γλώσσα, αριθμητικές πράξεις, λογικές παραστάσεις,  λογικές πράξεις, δομή απόφασης, δομές επανάληψης, συναρτήσεις διαδικασίες

Πίνακες συμβόλων και διαχείριση μνήμης: Οργάνωση του πίνακα συμβόλων, εγγράφημα δραστηριοποίησης, ανάκτηση πληροφορίας από τον πίνακα συμβόλων, διαφορετικές μορφές και υλοποιήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της γλώσσας

Παραγωγή τελικού κώδικα: Γλώσσα μηχανής, παραγωγή κώδικα για εντολές αλμάτων, για εντολές αριθμητικών πράξεων, για εντολές εισόδου εξόδου, για εντολές εγγραφής και ανάγνωσης προς και από τη μνήμη, πέρασμα παραμέτρων, κλήσεις συναρτήσεων και διαδικασιών

Βελτιστοποίηση κώδικα: Οργάνωση μεταφραστή βελτιστοποίησης, ανάλυση ελέγχου ροής και δεδομένων, αλγεβρικοί μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί βρόχων, μετασχηματισμοί χαμηλού επιπέδου, μετασχηματισμοί υποπρογραμμάτων

Παρατηρήσεις: