Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταφραστές ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ020

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1636

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Λεκτική και συντακτική ανάλυση με τη χρήση εργαλείων. Γραμματικές με κατηγορήματα. Προχωρημένα θέματα μεταφραστών (πίνακες, συνδεδεμένες λίστες, δομές). Τεχνικές μετάφρασης για παράλληλες και κατανεμημένες μηχανές, ανάλυση εξάρτησης δεδομένων. Προηγμένα θέματα βελτιστοποίησης κώδικα.

Παρατηρήσεις:

Εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της εφαρμογής MS TEAMS:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a028ab6332baa48cea52e966c4384b808%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a3b2cd2-a84b-47d4-a538-9ec8523497dd&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

 • Μανής Γεώργιος

  • PhD, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1997
  • MSc in Advanced Methods in Computer Science - Distributed and Parallel Systems, Queen Mary and Westfield College (QMW), University of London, 1992-1993
  • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1992
  • Διδασκαλία (2022/23):
  • ΜΥΥ802 Μεταφραστές
  • Δ8 Ανάλυση και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων