Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λειτουργικά Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ601

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 6ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~stergios/teaching/myy601/

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα εξέλιξη, επιτεύγματα, δομή, σύγχρονα χαρακτηριστικά, Unix, Linux, Android

Διεργασίες μοντέλα καταστάσεων, δομή ελέγχου διεργασίας, τρόποι εκτέλεσης διεργασίας και λειτουργικού συστήματος, βασικές κλήσεις συστήματος Unix.

Νήματα πολυνηματισμός, νήματα επιπέδου χρήστη και πυρήνα, Solaris, Linux, Windows, Android, Pthreads

Αμοιβαίος αποκλεισμός συνθήκες ανταγωνισμού, αφαίρεση του προβλήματος, αλγόριθμοι Dekker και Peterson, λύσεις βασισμένες στο υλικό του επεξεργαστή, Pthreads

Συγχρονισμός σημαφόροι, παρατηρητές, ανταλλαγή μηνυμάτων, αμοιβαίος αποκλεισμός, πρόβλημα παραγωγού-καταναλωτή. πρόβλημα αναγνωστών-γραφέων

Αδιέξοδο πόροι, συνθήκες, μοντελοποίηση, πρόληψη, αποφυγή, ανίχνευση, πρόβλημα φιλοσόφων

Χρονοδρομολόγηση μοντέλα, κριτήρια, αλγόριθμοι

Διαχείριση μνήμης μετατόπιση, διαμερισμός, τοποθέτηση, σύστημα φίλων, σελιδοποίηση, τμηματοποίηση, διασύνδεση, συνένωση

Εικονική μνήμη κρυφή αποθήκευση, σελιδοποίηση, ενδιάμεση μνήμη μετάφρασης, τμηματοποίηση, αλγόριθμοι αντικατάστασης, μοντέλο συνόλου εργασίας, κατάπτωση, Unix, Linux, Intel, Windows

Διαχείριση εισόδου/εξόδου υλικό, διεπαφή κλήσεων, ενδιάμεση μνήμη, οδηγός σταθερής κατάστασης και τεχνολογία flash, μαγνητικός σκληρός δίσκος, χρονοδρομολόγηση δίσκου, συστοιχία δίσκων, κρυφή μνήμη

Συστήματα αρχείων μέθοδοι αποθήκευσης, κατάλογος, προστασία, εκχώρηση χώρου, δομή ευρετηρίου, εφεδρεία

Ασφάλεια προστασία πόρων, πίνακας πρόσβασης, απειλές ασφάλειας, συνθηματικό, εσωτερικές επιθέσεις, κακόβουλο λογισμικό, υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης, ιός, spyware, rootkit, πολυεπίπεδη ασφάλεια.

Παρατηρήσεις:

Ecourse: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=44