Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ019

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Πολυεπεξεργαστικά λειτουργικά συστήματα (παράλληλα, κατανεμημένα, εικονικοποίηση), αρχές σχεδίασης, αρχιτεκτονικές (client/server), ονομασία (DNS), διεργασίες (επικοινωνία, ατομικότητα, συγχρονισμός), σχεδιασμός και υλοποίηση κατανεμημένων συστημάτων αρχείων (NFS).

Παρατηρήσεις: