Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Λ5

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cse.uoi.gr/~epap/L05/

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Το μάθημα έχει ως στόχο να περιγράψει τις σημαντικότερες αρχιτεκτονικές για ασύρματη δικτύωση κινητών συσκευών και να αναλύσει τις βασικές αρχές λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, αρχικά περιγράφονται οι σημαντικότερες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων μεγάλης και μεσαίας κλίμακας με υποδομή όπως οι τεχνολογίες LTE και WiMAX. Στη συνέχεια εξετάζονται τεχνολογίες αδόμητων ασύρματων δικτύων, όπως τα δίκτυα MANET και τα οπορτουνιστικά δίκτυα, καθώς και το παράδειγμα της ανεκτικής στην καθυστέρηση δικτύωση. Τέλος, το μάθημα εξετάζει συνοπτικά δικτυακές τεχνολογίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια των δικτύων 5ης γενιάς (5G). Συνοπτικά, στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι ακόλουθες τεχνολογίες:

  • Δίκτυα τέταρτης γενιάς (4G) και τεχνολογία LTE
  • Ασύρματα Μητροπολιτικά Δίκτυα (WiMAX)
  • Αδόμητα δίκτυα: MANETs και οπορτουνιστικά δίκτυα (Opportunistic Networks), Κινητά Κοινωνικά Δίκτυα (Mobile Social Networks),
  • Δικτύωση ανεκτική στην καθυστέρηση (DTN)
  • Επικοινωνία μηχανής με μηχανή (M2M), Internet of Things (IoT) in 5G Networks,
  • Software Defined Networking (SDN), Network Slicing

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Υ03 – Θέματα Δικτύων:Δίκτυα Ανεκτικά σε καθυστέρηση για κινούμενους χρήστες