Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κατανεμημένα Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Λ6

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΟΧΙ

Περιεχόμενο:

Το μάθημα καλύπτει προχωρημένα θέματα σε

  • •Επικοινωνία στα κατανεμημένα συστήματα
  • •Επικοινωνία σε ομάδες και μέθοδοι ατομικής πολυεκπομπής
  • •Συστήματα συντονισμού και η έννοια του χρόνου
  • •Αμοιβαίος αποκλεισμός και εκλογή αρχηγού
  • •Μέθοδοι αναπαραγωγής (ομοιοτυπίας) δεδομένων
  • •Συνέπεια στην πρόσβαση δεδομένων
  • •Ανοχή στα σφάλματα, υψηλή διαθεσιμότητα, και ανάκαμψη

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: