Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ404

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,2

Εξάμηνο σπουδών: 4ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://www.cs.uoi.gr/~tsiatouhas/MYY404-ELEC.htm

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στη θεωρία κυκλωμάτων. Ενισχυτές – Τελεστικοί ενισχυτές. Θεωρία ημιαγωγών. Η p-n επαφή – Δίοδοι. Κυκλώματα διόδων (ανορθωτές, ψαλιδιστές). Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου και διπολικά τρανζίστορ επαφής: α) δομή και φυσική λειτουργία, β) χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης, γ) DC λειτουργία – πόλωση, δ) μοντέλα ασθενούς σήματος. Βασικές τοπολογίες ενισχυτών με τρανζίστορ: πόλωση και τρόποι λειτουργίας. Διαφορικοί ενισχυτές. Ενισχυτές πολλών σταδίων. Απόκριση συχνότητας. Ανάδραση.

Παρατηρήσεις: