Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επιχειρηματικότητα στην Πληροφορική

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ044

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=3709

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Βασικά στοιχεία νεοφυούς επιχειρηματικότητας (τεχνολογική καινοτομία, επιχειρηματική ιδέα και ευκαιρία, έρευνα αγοράς και ανταγωνισμός, ανάπτυξη προϊόντος, διοίκηση επιχείρησης), Επιχειρηματικά μοντέλα (λογισμικό, ηλεκτρονικό/κινητό εμπόριο, ανοιχτή επιχειρηματικότητα), Χρηματοδότηση (δανειοδότηση, επιχειρηματικό κεφάλαιο, συμμετοχική χρηματοδότηση), Υπηρεσίες υποστήριξης (καθοδηγητές, θερμοκοιτίδες, επιταχυντές), Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας (άδειες λογισμικού, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).

Παρατηρήσεις: