Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Α0

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Α - Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Τύπος: Μαθήματα Κορμού

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Βασικές και προηγμένες τεχνικές σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων. Δομές δεδομένων. Αλγόριθμοι γραφημάτων. Υπολογιστική γεωμετρία. Πιθανοτικοί αλγόριθμοι και εργαλεία πιθανοτικής ανάλυσης. Υπολογιστική πολυπλοκότητα και NP-πληρότητα. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι. Στοιχειώδης θεωρία αριθμών και εφαρμογές σε ασφάλεια και κρυπτογραφία.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: