Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Δ0

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Δ - Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τύπος: Μάθημα Κορμού

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1720

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

  • Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
  • Στοιχεία Βελτιστοποίησης
  • Ανασκόπηση Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστική
  • Τύποι και Αναπαράσταση Δεδομένων
  • Ομαδοποίηση
  • Μετασχηματισμοί Δεδομένων
  • Συμπίεση Δεδομένων
  • Μάθηση και Γενίκευση
  • Επεξεργασία Κειμένου και Ανάκτηση Πληροφορίας
  • Προγραμματιστικά Εργαλεία για την Επιστήμη των Δεδομένων

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: