Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στα Συστήματα Υλικού

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Υ0

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Υ - Συστήματα Υλικού

Τύπος: Μάθημα Κορμού

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1727

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Πυρήνας επεξεργαστή και οργάνωση κρυφών μνημών: αρχιτεκτονική συνόλου εντολών, παραλληλισμός εντολής, οργάνωση και λειτουργία κρυφών μνημών, αξιολόγηση επίδοσης υπολογιστή Σχεδίαση VLSI: Τεχνολογίες σχεδίασης πολύ υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης, σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού, κανόνες σχεδίασης, οικονομικά στοιχεία σχεδίασης, τρανσίστορ MOS, αντιστροφέας, βασικές πύλες, σύνθετες πύλες, κύτταρα βιβλιοθήκης, συστάδες πυλών, βασική θεωρία τρανσιστορ Έλεγχος και σχεδίαση για δοκιμαστικότητα: έλεγχος κυκλωμάτων VLSI, τεχνικές σάρωσης. Ενσωματωμένος αυτοέλεγχος, πρότυπα ελέγχου (JTAG, IEEE1500). Σχεδίαση συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ισχύος: κατανάλωση ισχύος σε κυκλώματα CMOS, μοντελοποίηση και αξιολόγηση κατανάλωσης ισχύος, τεχνικές σχεδίασης χαμηλής κατανάλωσης Ρομποτική: Βασικά στοιχεία ενός ρομποτικού συστήματος και οι λειτουργίες τους, αισθητήρες και ενεργοποιητές, θέση και προσανατολισμός ρομπότ, κινηματική.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: