Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή στα Συστήματα Λογισμικού

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Λ0

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Κορμού

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1726

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

To μάθημα καλύπτει τις εξής περιοχές των συστημάτων λογισμικού:

  • Γλώσσες Προγραμματισμού
  • Τεχνολογία Λογισμικού
  • Εικονικοποίηση
  • Ασφάλεια
  • Δικτύωση
  • Ανοχή σε σφάλματα και Συνέπεια
  • Παραλληλισμός

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: