Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαδικτυακά Κοινωνικά Δίκτυα και Μέσα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Δ6

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Δ - Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

  • Θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα γύρω από την ανάλυση (διαδικτυακών) κοινωνικών δικτύων και μέσων όπως το Facebook και το Twitter.
  • Ενδεικτικά: μοντέλα δικτύων, τεχνικές απόκτησης, αποθήκευσης και επεξεργασίας, μοντέλα διάχυσης πληροφορίας, αλγόριθμοι ιεράρχησης και επιλογής κόμβων επιρροής, δημιουργία ομάδων και εύρεση κοινοτήτων, παίγνια πάνω σε δίκτυα, ιδιωτικότητα.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Λ14-Διαδικτυακά Κοινωνικά Δίκτυα και Μέσα