Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ801

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 8ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 6,5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://users.cse.uoi.gr/~cliaskos/?Courses___MYY801

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εξέταση όλων των επιπέδων του μοντέλο αναφοράς TCP/IP με εξειδίκευση στο Διαδίκτυο. Το πρωτόκολλο IP: μοντέλo υπηρεσιών, διευθυνσιοδότηση, υπηρεσία καταλόγου στο Internet, το πρωτόκολλο DNS, δρομολόγηση και ιεραρχική δρομολόγηση, πρωτόκολλα δρομολόγησης OSPF και BGP, κατακερματισμός, IPv6 και Mobile IP. Το πρωτόκολλο ICMP Θέματα ποιότητας υπηρεσιών (QoS). Επίπεδο μεταφοράς βασικές αρχές, μεταφορά χωρίς σύνδεση, πρωτόκολλο UDP, αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, το πρωτόκολλο TCP, άλλα πρωτόκολλα μεταφοράς. Έλεγχος συμφόρησης. BSD Sockets. Προχωρημένες αρχές του επιπέδου εφαρμογών. Παραδείγματα πρωτοκόλλων εφαρμογών: HTTP, FTP, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. H διεπαφή BSD sockets. Βασικές αρχές SDN και επισκόπηση δικτυακών μοντέλων datacenters.

Παρατηρήσεις:

Ecourse: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=1831

    No team found.