Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραφικά Υπολογιστών και Ανάπτυξη Παιχνιδιών

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Λ7

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=781

Προσφερόμενο:

Περιεχόμενο:

Αρχές γραφικών, βιβλιοθήκες και συστήματα λογισμικού για 3Δ γραφικά, αναπαραστάσεις, η σειρά απόδοσης στα γραφικά, υφές, προηγμένη σκίαση και φωτισμός, φωτο-ρεαλιστική και μη φωτο-ρεαλιστική απόδοση, τεχνικές επιτάχυνσης αλγορίθμων γραφικών, εύρεση τομών σε γραφικά πραγματικού χρόνου, ανίχνευση σύγκρουσης αντικειμένων, κίνηση, μηχανές γραφικών, σκιαστές και υλικό, σχεδίαση και ανάπτυξη παιχνιδιών, γραφικά χαμηλής ανάλυσης για παιχνίδια, ψευδο-φωτορεαλισμός, crowd simulation. Project εξαμήνου σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιού.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

Λ04 – Αλγόριθμοι & Συστήματα για 3Δ Γραφικά