Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Λ4

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Λ - Συστήματα Λογισμικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://www.cse.uoi.gr/~stergios/teaching/l4/

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Το μάθημα καλύπτει θέματα σχεδίασης, υλοποίησης και ανάλυσης της ασφάλειας συστημάτων υπολογιστών, όπως κρυπτογραφία, έλεγχο αυθεντικότητας, εμπιστευτικότητα, εξουσιοδότηση, ακεραιότητα και πρωτόκολλα ασφάλειας.

Η ύλη προσαρμόζεται κάθε χρόνο ανάλογα με το περιεχόμενο των πιο πρόσφατων δημοσιεύσεων της σχετικής βιβλιογραφίας σε ερευνητικά συνέδρια και περιοδικά.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: