Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ505

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4,0,2

Εξάμηνο σπουδών: 5ο

Διδακτικές Μονάδες: 5

Μονάδες ECTS: 6

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=995

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Σύντομη ιστορία των υπολογιστών και των μικροεπεξεργαστών. Βασική δομή του υπολογιστή. Βασικά ψηφιακά κυκλώματα. Σχεδίαση Αριθμητικής και Λογικής Μονάδας. Βασικός κύκλος εκτέλεσης εντολών. Οργάνωση κύριας και δευτερεύουσας μνήμης. Συσκευές εισόδου/εξόδου και αρχές λειτουργίας. Χρονισμός και διαιτησία διαύλου. Μικροαρχιτεκτονική της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. Σχεδίαση διαδρομής δεδομένων. Σχεδίαση μονάδας ελέγχου. Μικροπρογραμματιζμός. Διοχέτευση. Αρχιτεκτονική και λειτουργία κρυφής μνήμης. Πρόγνωση διακλαδώσεων. Επίπεδο αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών. Τύποι εντολών και κωδικοποίηση εντολών. Διευθυνσιοδότηση. Εικονική μνήμη. Εισαγωγή στις παράλληλες και πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές. Αναπαράσταση δυαδικών αριθμών. Αριθμοί κινητής υποδιαστολής (πρότυπο ΙΕΕΕ 754).

Παρατηρήσεις: