Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναλογικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Υ7

Ειδίκευση - Ενότητα: Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα: Ενότητα Υ - Συστήματα Υλικού

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,1,0

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΟΧΙ

Περιεχόμενο:

Θεωρία MOS τρανζίστορ. Η CMOS τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Διαδικασία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Είδη και τρόποι σχεδίασης βασικών δομικών διατάξεων. Σχεδίαση αξιόπιστων αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με καλές μεθόδου φυσικού σχεδιασμού. Σχεδίαση αξιόπιστων πηγών ρεύματος και τάσης αναφοράς. Σχεδίαση MOS ενεργών στοιχείων (διαφορικός ενισχυτής, τελεστικός ενισχυτής, τελεστικός ενισχυτής διαγωγιμότητας, μεταφορέας ρεύματος). Σχεδίαση και ανάλυση καθρεπτών ρεύματος και ανάπτυξη τεχνικών φυσικής σχεδίασης. Σχεδίαση και ανάλυση ολοκληρωτών και διαφοριστών.  Εισαγωγή στον κλασματικό λογισμό και η εφαρμογή του σε βιοϊατρικές και μη εφαρμογές.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: