Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανάλυση και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Δ8

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Δ - Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος: https://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=2091

Προσφερόμενο: ΝΑΙ

Περιεχόμενο:

Ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων: ηλεκτρονικός φάκελος, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, συστήματα στήριξης αποφάσεων, τηλεϊατρική, συστήματα αποκρίσεων σε επείγουσες καταστάσεις, υποστήριξη αποφάσεων από κλινικούς από απόσταση, συστήματα ασφάλειας ασθενών, συστήματα φαρμακευτικής παρακολούθησης, κοινωνικοποίηση ασθενών, βιολογικοί αισθητήρες, προσωπικοποιημένη διάγνωση και θεραπεία, προσωποποιημένα συστήματα αποφάσεων, χρήση γενετικών πληροφοριών στη διάγνωση και θεραπεία. Ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων: ηλεκτροκαρδιογράφημα, σήμα καρδιακού ρυθμού, καρδιοτοκογράφημα, σήμα αναπνοής, πίεσης, εγκεφαλογράφημα, ηλεκτρομυογραφημα, πολυσομνογράφημα. Ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικής εικόνας: υπερηχοτομογραφία, απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ:

 T02-Θέματα Ιατρικής Πληροφορικής:Ανάλυση  Βιοϊατρικών Σημάτων