Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανάκτηση Πληροφορίας

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ003

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,0,2

Εξάμηνο σπουδών: >=6

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=871

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή στην ανάκτηση πληροφορίας: βασικές έννοιες και εφαρμογές, είδη συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας, ανάκτηση Boole.

Προ-επεξεργασία κειμένου: λημματοποίηση, περιστολή, tokens, όροι, αφαίρεση διακοπτόμενων λέξεων.

Είδη ερωτημάτων: ερωτήματα φράσεων, ερωτήματα γειτνίασης, ανοχή σε σφάλματα, απόσταση διόρθωσης, φωνητική διόρθωση, ευρετήριο αντιμετατιθεμένων όρων, ευρετήρια k-γραμμάτων

Μοντέλα ανάκτησης: διανυσματικό μοντέλο, συχνότητα εγγράφου, συχνότητα όρου, πιθανοτικό  μοντέλο.

Δομές: Λεξιλόγιο όρων, αναστραμμένο ευρετήριο, λίστες καταχωρήσεων, λεξικό, νόμος του Zipf, νόμος του Heap, βαθμωτά ευρετήρια

Συμπίεση: απωλεστική και μη απωλεστική συμπίεση, κωδικοποίηση μεταβλητού μήκους

Αξιολόγηση: συνάφεια, ακρίβεια, ανάκληση, καμπύλη ακρίβειας/ανάκλησης, μέση αντιπροσωπευτική ακρίβεια, μειούμενο συγκεντρωτικό κέρδος, μέτρο Κάπα.

Μηχανές Αναζήτησης: ανάλυση συνδέσμων, ο αλγόριθμος PageRank, ο αλγόριθμος HITS, διαφημίσεις

Παρατηρήσεις: