Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αλγόριθμοι Απόκρυψης Πληροφορίας

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΕ045

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3,2,0

Εξάμηνο σπουδών: >=6ο

Διδακτικές Μονάδες: 4

Μονάδες ECTS: 5

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο:

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

Εισαγωγή. Απόκρυψη Πληροφορίας, στεγανογραφία, υδατοσήμανση, ιστορία της υδατοσήμανσης, σημαντικότητα ψηφιακής υδατοσήμανσης. Εφαρμογές και Ιδιότητες. Αποτελεσματικότητα ενσωμάτωσης πληροφορίας, αξιοπιστία, κόστος, εξαγωγή υδατοσήματος, ανθεκτικότητα, ασφάλεια, τροποποίηση υδατοσήματος, πολλαπλά υδατοσήματα, αξιολόγηση συστημάτων υδατοσήμανσης. Αλγοριθμικές Τεχνικές Κωδικοποίησης και Ενσωμάτωσης Πληροφορίας. Εφαρμογές σε Λογισμικό, εικόνα, Ήχο, και Κείμενο. Μοντέλα Επιθέσεων. Αλγοριθμικές Τεχνικές επιθέσεων και άμυνας. Ασφάλεια Υδατοσήμανσης και Στεγανογραφίας. Πιστοποιήσεις ψηφιακών αντικειμένων και Πνευματικά Δικαιώματα.

Παρατηρήσεις: