Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός Μαθήματος: Α6

Ειδίκευση - Ενότητα: Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων: Ενότητα Α - Τεχνολογίες Αλγορίθμων και Πληροφορίας

Τύπος: Μάθημα Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Μονάδες ECTS: 7

Ιστοσελίδα Μαθήματος:

Προσφερόμενο: ΟΧΙ

Περιεχόμενο:

Βασικές έννοιες Θεωρίας Παιγνίων. Στρατηγικά παίγνια (ή κανονικής μορφής) και παίγνια εκτενούς μορφής. Παίγνια μηδενικού αθροίσματος, βέλτιστες στρατηγικές, μικτές στρατηγικές, κυριαρχούσες στρατηγικές, και σκεπτικά λύσεων (π.χ., ισορροπίες Nash). Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα υπολογισμού ισορροπιών Nash (π.χ., Lemke-Howson, Shapley, κ.ά.). Συνεργαστικά παίγνια. Εφαρμογές στη θεωρία πλειστηριασμών. Εφαρμογές στη θεωρία συμβολαίων. Βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάλυσης αληθοφανών μηχανισμών. Αποτίμηση της εγωιστικής συμπεριφοράς (τίμημα της αναρχίας, τίμημα της ευστάθειας, κ.ά.). Υπολογιστική κοινωνική επιλογή (π.χ., ψηφοφορίες). Αποδοτικοί ή/και αληθοφανείς μηχανισμοί για πλειστηριασμούς.

Αντιστοιχία Μαθήματος με παλαιό ΠΜΣ: