Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγγλικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών Ι

Course Feature
Περιγραφή μαθήματος

Κωδικός μαθήματος: ΜΥΥ101

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2,1,0

Εξάμηνο σπουδών: 1ο

Διδακτικές Μονάδες:

Μονάδες ECTS: 2

Ιστοσελίδα Μαθήματος: http://ecourse.uoi.gr/enrol/index.php?id=370

Προσφερόμενο: Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Προαπαιτούμενα:

Περιεχόμενο:

ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Υπολογιστικά Συστήματα, Συστήματα Μνήμης (Μαγνητική, Οπτική και Στερεάς Κατάστασης), Περιφερειακές Συσκευές, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: Χρόνοι, Ονοματικές Φράσεις, η Χρήση του Άρθρου, Η Γλώσσα της Επιφύλαξης
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Ορισμοί, Ταξινόμηση και Αρίθμηση, Περιγραφή Διαδικασιών και Γραφημάτων

Παρατηρήσεις:

    No team found.