Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δραστηριότητες

Απρ 28

2η Ημερίδα Αποφοίτων του Τμήματος

  • Αίθουσα Σεμιναρίων
  • Ομιλητές: Διάφοροι Ομιλητές
Μαρ 28
Μαρ 30

PwC & University of Ioannina Workshop, 30/03/2023 – 12:00

  • Αίθουσα Σεμιναρίων
  • Ομιλητές: PwC
Μαρ 30

BETA, Open Day 29-03-2013 – ΑΚΥΡΩΣΗ

  • Αίθουσα Σεμιναρίων
Περισσότερες Δραστηριότητες