Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΕΕ – Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος

Οι απόφοιτοι του Τμήματος που επιθυμούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μπορούν καταθέσουν αίτηση στο Τ.Ε.Ε (υπάρχει στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του TEE: https://web.tee.gr/) σύμφωνα με την προκήρυξη που επισυνάπτεται έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 για τις εξετάσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος που έχουν προκηρυχθεί. Με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα υπάρξει ανακοίνωση από το ΤΕΕ για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις αφορούν την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην οποία έχει ενταχθεί το Τμήμα μας. Για το χρονοδιάγραμμα, την εξεταστική διαδικασία και την αναλυτική περιγραφή των εγγράφων που θα πρέπει να κατατεθούν, δείτε την: Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Ιουνίου 2023)
Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, δια ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί από το Τ.Ε.Ε. και το εκάστοτε Περιφερειακό Τμήμα του Τ.Ε.Ε. όπου διενεργούνται εξετάσεις.

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα https://web.tee.gr/exams/. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

  • στο Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία) –ΑΘΗΝΑ – τηλ. 2103291200, e-mail: exams@central.tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του TEE –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – τηλ. 2310883141, e-mail: tee_thess@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του TEE – ΠΑΤΡΑ – τηλ. 2610390900, e-mail: patra@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του TEE – ΚΑΒΑΛΑ – τηλ. 2510227430, e-mail: teeam@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του TEE – ΒΟΛΟΣ – τηλ.2421026574, e-mail: tee_vol@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του TEE – ΧΑΝΙΑ – τηλ. 2821027900/1, e-mail: teetdk@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του TEE – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – τηλ. 2531035313/314, e-mail: tee_thrace@tee.gr
  • στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ – Ιωάννινα – τηλ. 26510 27475, 2651313323, e-mail: tee_ioan@tee.gr
  • καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του TEE, όπου κοινοποιείται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

προκήρυξη επισυνάπτεται στο ακόλουθο αρχείο ενώ μπορείτε να τη βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://web.tee.gr/exams/