Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων ΤΜΗΥΠ

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των παρακάτω εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2024:

  1. Ευφυών Υπολογισμών Υψηλής Επίδοσης και Επεξεργασίας Σημάτων.
  2. Κατανεμημένης Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων.
  3. Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.
  4. Συστημάτων Υπολογιστών.
  5. Τεχνολογίας Αλγορίθμων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, από ώρα 9:00 έως και 12:00 το μεσημέρι, και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την ίδια μέρα από ώρα 12:15 έως και 13:15, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ».

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Blog Attachment