Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου ΤΜΗΥΠ

Εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του εργαστηρίου “Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής – Υπολογιστικό Κέντρο” του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-8-2025.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022 από ώρα 9:00 έως και 12:00 το μεσημέρι, και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία, την ίδια μέρα από ώρα 12:15 έως και 13:15, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ».

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Blog Attachment