Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Οι ανακοινώσεις αφορούν την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π και των μελών Ε.Τ.Ε.Π.(τακτικού-αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής το χρονικό διάστημα 1-12-2018 έως 30-11-2019.

Η εκλογική διαδικασία για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π και για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα, δηλαδή την Τετάρτη, 31-10-2018, κατά τις ώρες 11:00-12:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων, Ισόγειο του Κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και για τις δύο κατηγορίες προσωπικού θα υποβληθούν αυτοπροσώπως από τα ενδιαφερόμενα μέλη μέχρι την Τετάρτη 10/10/2018 στις 12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος.