Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. στη συνέλευση της κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Π.Ι.

Οι ανακοινώσεις αφορούν την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, μελών Ε.ΔΙ.Π, μελών Ε.Τ.Ε.Π. και μελών Ε.Ε.Π στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ετήσια θητεία, από 192023.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας .Δ.Υ.Τ.Ε.). από τις 09.00 π.μ. έως τις 12:00 για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π, για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και για τα μέλη Ε.Ε.Π..

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Κοσμητεία της Σχολής από την 12η Ιουνίου 2023 μέχρι και την 14η Ιουνίου 2023, και ώρα 12.00 με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: deanengineering@uoi.gr και διαβιβάζονται στο Ο.Δ.Ε.

Blog Attachment