Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π στη συνέλευση του ΤΜΗΥΠ

Οι ανακοινώσεις αφορούν την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π και των μελών Ε.Τ.Ε.Π.(τακτικού-αναπληρωματικού) στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής το χρονικό διάστημα 1-9-2023 έως 31-08-2024.

Blog Attachment