Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΜΣ “Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων” – Προσφερόμενα Μαθήματα 2018-2019

Ανακοίνωση σχετικά με τα μαθήματα που θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο “Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων.”

Πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον εδώ.