Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ και της διαδικασίας υποβολής αίτησης

Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα παρουσιάσει το πρόγραμμα Erasmus+ και τη διαδικασία υποβολής αίτησης την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς».