Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ορκωμοσία Ιουλίου 2023

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Οι διπλωματούχοι/πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθετε στο χώρο υποδοχής, μπροστά από την Αίθουσα Τελετών, από 8.30 π.μ. έως και 9.30 π.μ. για να υπογράψετε τα σχετικά έγγραφα.Στη   συνέχεια, από τις 9:30 θα μεταβείτε  στην Τηβεννοθήκη, κάτω από την Αίθουσα Τελετών, για να παραλάβετε την τήβεννο για την τελετή της ορκωμοσίας.

Προσοχή:  Θα πρέπει να έχετε μαζί σας υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο για να ελεγχθεί η ταυτοπροσωπία.

Blog Attachment