Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2020-21

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες για τη διαδικασία διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων όπως αυτή αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθ. 1087/26-5-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ).