Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Νέο ωράριο εξυπηρέτησης των προπτυχιακών φοιτητών από τη Γραμματεία του ΤΜΗΥΠ

Ενημερώνονται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ότι εφεξής θα εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία σύμφωνα με τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στην παρακάτω ανακοίνωση.

Blog Attachment