Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαδικασία εγγραφών και δικαιολογητικά των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών(αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. – ΛΗΞΗ 25/9/2023

Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψήφιους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής. Περισσότερα μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη ανακοίνωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Blog Attachment