Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ημερίδα Έργου ΔΙΩΝΗ (Διώνη: Υπολογιστική Υποδομή Επεξεργασίας και Ανάλυσης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων) – 26/09/2023

Ημερίδα παρουσίασης στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην τοπική κοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου «Διώνη: Υπολογιστική Υποδομή Επεξεργασίας και Ανάλυσης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων».

Το έργο εντάχθηκε το 2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2020» και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ξενοδοχείο «Du Lac», 09:30-20:30 .

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

Blog Attachment