Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γενική Συνέλευση Φοιτητών, 23/03/2023

Η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα γίνει την Πέμπτη 23.3.2023 στις 12:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος.