Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απασχόληση φοιτητών στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων (Support)

Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων (Support) να αποστείλουν e-mail στο ephy@cs.uoi.gr μέχρι τη Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 12:00,εκδηλώνοντας ενδιαφέρον με το ονοματεπώνυμό τους, Α.Μ., έτος σπουδών, το e-mail τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη των υποψηφίων την ίδια ημέρα στις 14:00 για την επιλογή των φοιτητών που θα στελεχώσουν την Ομάδα.

Η συμμετοχή στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων απευθύνεται σε φοιτητές με δεξιότητα στον χώρο των υπολογιστικών συστημάτων, οδηγεί στην απόκτηση σημαντικών νέων γνώσεων και εμπειριών, και είναι μια ευκαιρία συνεισφοράς προς την ευρύτερη κοινότητα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Να σημειωθεί ότι μετά την επιτυχή συμμετοχή στην Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων παρέχεται βεβαίωση προϋπηρεσίας. Προαιρετικά, είναι δυνατή η κατοχύρωση Πρακτικής Άσκησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Η Επιτροπή Υπολογιστικών Συστημάτων