Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης

Η παρακάτω ανακοίνωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι ισχύει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Blog Attachment