Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για τους εγγραφέντες με την κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών 2018-19

Καλούνται οι εγγραφέντες στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με την κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών ακαδ. έτους 2018-19 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 18/10/2018 για να παραλάβουν βεβαιώσεις σπουδών και το Δελτίο Ενεργοποίησης του Λογαριασμού τους(κωδικοί).