Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων ΜΥΕ046 Υπολογιστική Όραση & ΜΥΥ104 Γραμμική Άλγεβρα

Όσοι θέλουν να δώσουν το μάθημα της Υπολογιστικής Όρασης ή την Γραμμική Άλγεβρα (οι επί πτυχίω μόνο για το τελευταίο) παρακαλώ να σιγουρευτούν ότι έχουν εγγραφεί στις σελίδες των μαθημάτων στο MS Teams *όπως και στο ecourse*.

Για το ecourse δεν υπάρχει κωδικός πρόσβασης. Για το MS teams, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, εγγραφείτε με:

Υπολογιστική Όραση: usl3fuq

Γραμμική Άλγεβρα: 6ea5rim