Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Τμήμα Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Κορυφαία Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα

Νέα διεθνής αξιολόγηση κατατάσσει το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην 4η θέση ανάμεσα στα κορυφαία Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα αναγνωρίζοντας την αριστεία της παραγόμενης έρευνας και την ευρεία αποδοχή της.

Συγκεκριμένα, στην κατάταξη που δημοσίευσε το Guide2Research με τους κορυφαίους επιστήμονες στην Επιστήμη των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής (Computer Science and Electronics) για το 2020, στις 30 πρώτες θέσεις της κατάταξης για την Ελλάδα, βρίσκονται 4 Καθηγητές του Τμήματος Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η ίδια κατάταξη κατατάσσει το Τμήμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως το 4ο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα στο χώρο της Πληροφορικής, μετά το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ, και πάνω από όλα τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας. Πρόκειται για την 6η Ετήσια Έκδοση της κατάταξης των κορυφαίων χιλίων επιστημόνων στον συγκεκριμένο τομέα, για την οποία μελετήθηκαν περισσότερα από 6.000 προφίλ επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Η κατάταξη βασίζεται στον δείκτη επιστημονικής ποιότητας h-index (περιλαμβάνονται μόνο επιστήμονες με h-index≥40), στις παραπομπές και τον αριθμό εγγραφών στο DBLP που έχουν συγκεντρωθεί έως τις 16 Μαΐου.

Σε πανελλαδικό επίπεδο περιλαμβάνονται 37 Έλληνες επιστήμονες του τομέα. Το συνολικό άθροισμα των τιμών του h-index αυτών είναι 1863 με τη μέση τιμή να είναι 50,35. Το συνολικό άθροισμα για τις δημοσιεύσεις τους στο DBPL είναι 8417 με τη μέση τιμή να είναι 227,49.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη των επιστημόνων της Πληροφορικής από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μπορείτε να δείτε εδώ.